Tentang Portal Amanah

Portal Amanah (www.portalamanah.com) merupakan portal berita Islam wasatiyah dan dakwah yang moderat. Sebelumnya merupakan sebuah koran harian dakwah pertama di Indonesia timur di Makassar.

Portal Amanah wadah menampung spirit para jurnalis Islam yang terlanjur terbentuk untuk menyampaikan Islam rahmatan lil alamin, memotivasi ketaqwaan dan inspirasi kebaikan.

Portal Amanah dikelola oleh jurnalis yang telah berpengalaman. Kami didampingi dan dibimbing oleh ulama, tokoh dan pengurus ormas Islam serta aktivis dakwah yang saat ini berhimpun di wadah Wali Amanah.

Mohon doa bagi misi kami memurnikan aqidah dan menegakkan sunnah serta bermanfaat bagi bangsa dan ummat.

X